Εξυπηρετητές αδειών

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα διαθέσιμα εμπορικά λογισμικά και οι απαραίτητες λεπτομέρειες για την πρόσβαση σε αυτά (εξυπηρετητές αδειών, πόρτες πρόσβασης). Έχει γίνει προσπάθεια διατήρησης των εξορισμού ρυθμίσεων των λογισμικών εκτός των περιπτώσεων που οι αυτές οι ρυθμίσεις ακυρώνουν η μια την άλλη. Στις περιπτώσεις αυτές αλλάζει η εξ ορισμού ρύθμιση για την πόρτα πρόσβασης.

Λογισμικό License Server Πόρτες
Matlab (pre CWL) licenses.central.ntua.gr 27001
Ansys licenses.central.ntua.gr 1055, 2325
Abaqus licenses.central.ntua.gr 27000
MSC licenses.central.ntua.gr 27500
Comsol licenses.central.ntua.gr  
Catia catialicenses.central.ntua.gr  
CST Studio cststudiolicenses.central.ntua.gr  
Solidworks solidworkslicenses.central.ntua.gr  
ArcGIS arcgislicenses.central.ntua.gr  
Aspen aspenlicenses.central.ntua.gr  


Βασική προϋπόθεση για την πρόσβαση στους παραπάνω εξυπηρετητές αδειών είναι να έχει προηγηθεί η χρήση της υπηρεσίας εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) που προσφέρεται από το Κέντρο Δικτύων ΕΜΠ.