Εμπορικά λογισμικά

Το ΚΗΥ προσφέρει στο ΕΜΠ τη δυνατότητα νόμιμης χρήσης διάφορων εξειδικευμένων εμπορικών λογισμικών για μηχανικούς. Διαχειρίζεται και συντηρεί τους κεντρικούς εξυπηρετητές παροχής δικτυακών αδειών χρήσης (network license servers) για κάθε εγκατάσταση Η/Υ εντός του δικτύου του ΕΜΠ. Επιτυγχάνει οικονομία κλίμακας στις προμήθειες του ΕΜΠ, παρέχοντας τη δυνατότητα σύγχρονης εκτέλεσης των λογισμικών, κατά τη χρονική διάρκεια της ανάγκης χρήσης τους, χωρίς να χρειάζεται η μεμονωμένη προμήθειά τους από τους αποκεντρωμένους χρήστες.

Περιορισμός χρήσης

Οι κεντρικοί εξυπηρετητές αδειών είναι προσβάσιμοι μόνο μέσα από το τοπικό δίκτυο του ΕΜΠ. Για πρόσβαση από το σπίτι είναι απαραίτητη η χρήση της υπηρεσίας εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) που προσφέρεται από το Κέντρο Δικτύων ΕΜΠ.

Η πρόσβαση στους κεντρικούς εξυπηρετητές αδειών προσφέρεται αποκλειστικά και μόνο για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και όχι για εμπορική εκμετάλλευση. Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη του ΕΜΠ δεν δικαιούνται να χρησιμοποιούν τα κεντρικά αδειοδοτημένα λογισμικά για να παράξουν οποιοδήποτε προϊόν εμπορικής εκμετάλλευσης.

Δικτυακή αδειοδότηση

Η αδειοδότηση τύπου network license διαθέτει τις άδειες των εμπορικών λογισμικών στο τοπικό δίκτυο του ΕΜΠ με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται το πάνω όριο χρήσης που προβλέπει η σύμβαση του Ιδρύματος με την κάθε εταιρεία λογισμικού. Με άλλα λόγια τα εμπορικά λογισμικά είναι διαθέσιμα προς χρήση αν δεν χρησιμοποιούνται ήδη εξολοκλήρου όλες οι διαθέσιμες άδειες. Στην περίπτωση που όλες οι άδειες χρησιμοποιούνται οι ενδιαφερόμενοι χρήστες πρέπει να περιμένουν μέχρι να ελευθερωθούν κάποιες άδειες.